Cá Tra Cắt Khoanh

Sản phẩm còn da, có xương, bỏ ruột, bỏ vây, bỏ đầu.
- Xuất xứ: Việt Nam
- Xử lý hóa học: Không STPP
- Quy cách: còn da, có xương, bỏ ruột, bỏ vây, bỏ đầu.
- Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.